Uncategorized
DORKBOT HELSINKI, 7 January 2007 in Kiasma Seminar Room
Katastro.fi/Pixelache Iltamat
DORKBOT HELSINKI, 7 January 2007 in Kiasma Seminar Room
with the Association of Experimental Electronics & Tuomo Tammenpää

:-:-:-:-:

Sunday 7th of January 2007

3 PM

Kiasma Seminar room

(The event is free of charge)

:-:-:-:-:

Our next iltama is dedicated to the first edition of Dorkbot Helsinki. Dorkbot was first organized in NYC in 2000 as a monthly gathering of artists, scientists and anyone else "doing strange things with electricity". Later on, other people realized that their home city was in dire need of such a meeting, and dorkbot started to spread to other cities in different parts of the world (www.dorkbot.org). The Dorkbot Helsinki event is hosted by Antti Ahonen / The Association of Experimental Electronics (Kokeellisen elektroniikan seura), with presentations by the Association of Experimental Electronics and media artist & designer Tuomo Tammenpää:

*Art and Automation: The Association of Experimental Electronics (AEE) will introduce their new art-automation project, present some prototypes, and tell about their future plans with these automation experiments. Art and Automation is an on-going process started in 2006.

* Work in process, Ana-Digi bleeps and talking toys: Tuomo Tammenpää will give a short peekaboo of his ongoing experiments with electronics and toys including: DIY analogue synthesizer gets punished by micro controlled sequencer, early experiments with voiding some warranties with circuit bending and talking toys that try to really understand each other while he is trying to understand why he is doing all this.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

* THE ASSOCIATION OF EXPERIMENTAL ELECTRONICS (Kokeellisen elektroniikan seura)
The Association of experimental electronics is a group of people working on the area of creative audio electronics. They tear apart old consumer electronics and electronic waste, and turn them into sound-producing devices. Their projects - including concerts, installations and workshops - have been presented in various European countries.

[IN FINNISH]

* Kokeellisen elektroniikan seura (The Association of Experimental Electronics)

Kokeellisen elektroniikan seura valmistaa ääntätuottavia koneita elektroniikkajätteestä, ja esitteleen niitä erilaisten taiteenlajien piirissä, usein myös taiteen ulkopuolella. Seura on tuottanut lukuisia installaatioita, konsertteja, muita esityksiä sekä opettanut kokeellista
elektroniikkaa erilaisissa työpajoissa.

Seuran strategia on edetä laajalla rintamalla niin virallisen taiteen piirissä museoissa, kuin maanalla vaihtoehtoisten taidemuotojen parissa. Projekteja toteutetaan niin euroopan metropoleissa, kuin syrjäkylillä ja lähiöissäkin.

Kyseessä on pilottiprojekti, jonka tehtävänä on koestaa erilaisia sähköisen taiteentuotannon menetelmiä, jotka voisivat toimia vielä digitaalisen ajan jälkeenkin.

Taide ja automaatio *

Automaatio lienee teollisen sivistyksemme tärkein elinehto. Ilman höyrykonetta, tehdasta, automaatioon alistuvaa ihmistä ja myöhemmin robotiikkaa, meillä ei olisi sitä materiaalista vaurautta josta me vielä nautimme.

Yleensä taiteilijoiden oletetaan käsittelevän teemoja, jotka ovat kulttuurille olennaisia, mutta jostain syystä automatiikkaa käsittelevää taidetta, tai taideautomatiikkasovelluksia näkee hyvin harvoin. Futuristit tekivät aikoinaan kokeiluja äänikoneiden kanssa, surrealistit automaattikirjoituksen, ja Warholl taiteen liukuhihnatuotannon parissa, mutta taiteen valtavirta on silti säilyttänyt vahvan "käsityön" leiman.

Taide on myös selvinnyt yllättävän hyvin yhteiskunnassamme muuten vallallaolevan tehostamisen ja priorisoimisen keskellä. Samalla kun kaikilta teollisuuden aloilta on karsittu suunnattomasti työpaikkoja, ja jopa palvelusektorilla erilaiset automaatit valtaavat jatkuvasti uusia sovellusalueita, taidemaailman sisällä status quo on säilynyt. Esimerkiksi taidemaalarit maalaavat pääosin samoilla välineillä kuin aina.

Tavoitteenamme on nostaa vakavaa keskustelua taiteilijan roolista teknistyneessä yhteiskunnassa: tarvitaanko nykymusiikin soittamiseen muusikkoa, tai nykytaiteen tuottamiseen taiteilijaa? Onko taiteellinen työskentely automatisoitavissa; jos on niin miksei sitä ole tehty, jos ei ole niin mikä sen erottaa muista yhteiskunnan alueista?

Kokeellisen elektroniikan seura, johtava kokeellisen elektroniikan marginaalitaidesovellusten tuottaja pohjoiseuroopassa, on nyt lähtenyt tutkimaan taideautomaation mahdollisuuksia ja uhkia. Kyseessä on työnalla oleva projekti, 7.1 esittelemme yleisölle niin projektiamme sen varhaisessa vaiheessa, esittelemme joitain valmistamiamme prototyyppejä, sekä käymme seuran historian kautta omaa kiinnostustamme taideautomatiota kohtaan.

* TUOMO TAMMENPÄÄ

Tuomo Tammenpää, born 1969, has a background in visual arts and design. He works as a media artist and designer in Finland sharing his time between practice-based research and development, art productions and commercial design work. After ten years of work with interactive installations and screen based design he has focused his work on exploring the potential of physical and ubiquitous computing and tangible media in artistic and design practice. Currently, Tuomo collaborates with an English game designer Daniel Blackburn on electronically enhanced games and plays. They are interested in combining the social and physical aspects from plays and board games with the computational possibilities of micro controlled electronics. In his artistic practice Tuomo is studying the use and misuse of everyday electronic devices in the context of demystification and democratisation of technology. Hacking, modifying, circuit-bending and reverse-engineering provide the working context where he questions the relationship between the electronic objects, the consumers and the objectives of consumer electronics industry.