Pixelversity

Pixelversity 2012 kutsuu oppimaan yhdessä Vuodesta 2010 toiminut Pixelversity on Pikseliähkyn teemoja ja toimintakenttää laajentava ympärivuotinen koulutusohjelma, joka koostuu mm. luennoista ja alustuksista sekä työpajoista ja tapahtumista. Vuonna 2012 Pixelversityn tapahtumien ja projektien aiheina tulevat olemaan mm. ympäristöystävälliset festivaalit ja luovan naapuruston taidot, virtuaalisuus ja sosiaalinen identiteetti, ympäristön seuranta ja ekosysteemit sekä avoin design ja avoimet valmistusmenetelmät. Kuukausittain järjestettävissä Trashlab -työpajoissa rakennetaan kierrätysmateriaalista esimerkiksi uusioelektroniikkaa ja käyttöesineitä sekä tutustutaan uusiin tietokoneavusteisiin valmistusmenetelmiin. Työpajojen lisäksi järjestetään Talking Trash(lab) -luentosarja, jossa kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat kertovat luovista tavoista hyötykäyttää jätettä. Trashlabin puitteissa toteutetaan mm. paikallista energiankulutusta tutkiva Light is History -projekti, jossa rakennetaan kierrätysmateriaalista moduuleja valoinstallaatioihin, jotka toimivat kotitalouksien kollektiivisesti säästämän energian avulla paikallisina kirkasvalohoitoina kaamosmasennukseen. Kuukausittainen Virtuality Grand Tour puolestaan on sarja online-kokoontumisia, joissa tutustutaan verkossa toimiviin digitaalisiin työkaluihin sekä virtuaalisen ja todellisen välisellä rajapinnalla toimiviin sovelluksiin. Päämääränä on löytää uusia ulottuvuuksia sovelluksien käytöstä. Esimerkiksi Google Maps -sovelluksen avulla voidaan järjestää internetin vihapuhetta reflektoiva online-roolipeli rasismiongelmista tunnetussa lähiössä. Kevään 2012 aikana järjestettäviin työpajoihin lukeutuu mm. 17.-18.3. järjestettävä e-embroidery -(käsi)työpaja, jossa tutustutaan luoviin tapoihin yhdistää perinteistä kirjontaa ja tee-se-itse -elektroniikkaa. Pixelversityn perusperiaatteet ovat yhdessä tekeminen, oppiminen vertaisryhmissä sekä avoin data ja monialaisen tietotaidon jakaminen. Kaikille avoimia tapahtumia järjestetään n. 2-4 kertaa kuukaudessa, yleensä viikonloppuisin, ja ne ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Osaa tapahtumista on mahdollista seurata video-streamina verkossa. Valtaosa tapahtumista on osallistujille täysin ilmaisia mutta työpajoihin saattaa toisinaan liittyä materiaalimaksu ja ennakkoilmoittautuminen. Tapahtumia järjestetään Helsingin lisäksi myös muualla Suomessa sekä naapurimaissa. Osallistujien on tällöin mahdollista saada matka-avustuksia. Pixelversity -ohjelmistoa koordinoi ja fasilitoi Andrew Paterson.