Video teatterissa ‘06 -seminaari


Kiasman seminaarihuone // Sunnuntai 2.4. klo 12.00 - 17.00 // ilmainen

Toista kertaa Pikseliähky festivaalin yhteydessä järjestettävän Video teatterissa -seminaarin tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä jotka ovat kiinnostuneet videon hyödyntämisestä esittävän taiteen välineenä. Alustajina toimivat Teatterikorkeakoulun Valo- ja äänisuunnittelun (VÄS) lehtori Kimmo Karjunen sekä videosuunnittelija Ville Hyvönen.

Lisätietoja antaa: ville [at] pixelache.ac

- - -

Video in theatre '06 -seminar

Kiasma seminar room // Sun 2 April 12.00 - 17.00 // free entrance

Video in Theatre seminar is organised for the second time in connection with Pixelache festival. The purpose of the seminar is to bring together people who are interested in using video in performing arts.

Seminar is free and will be held in Finnish language.

More information: ville [at] pixelache.ac

______________________________________________________________1 + 1 = 3?

10 Video makers and 10 theatre makers in search for mutual expression…


Kiasma seminar room + Stadia // 31 March - 13 April // sign up in advance!

Performing arts and video art meet during a six day long workshop. Video jockeys and theatre makers will get an experience of each other´s working methods. The goal of the workshop is to find new ways to work together and to study communication between a live performer and video screens. Theatrical ideas and video material will be developed in a collaborative performance laboratory. The main idea is learning by doing.

Working methods: exercises, working in pairs, performance laboratory, reflecting and feedback

The workshop is a collaboration project between Helsinki Polytechnic Stadia, Department of Performing Arts and Pixelache 2006 festival. Workshop tutors are theatre director Riku Saastamoinen and VJ/video artist Jenni Valorinta.

Workshop will be held in Finnish, more information below.

- - -

1 + 1 = 3 ?

10 VJ:tä ja 10 teatterintekijää jäljittää yhteistä ilmaisua


Kuuden päivän työpajassa törmäävät esitys- ja videotaide. Työpajassa etsitään lähestymistapoja taidemuotojen yhteistyölle ja tutkitaan live-esiintyjän ja videon vuorovaikutusta. VJ:t saavat kokemuksen yhteistyöstä teatteriopiskelijoiden kanssa ja päinvastoin. VJ:t työskentelevät teatterintekijän idean pohjalta ja tuovat työpajassa valmistamaansa videomateriaalia osaksi esitysluonnosta. Luonnoksista keskustellaan yhteisessä esityslaboratoriossa. Olennaista on tekemällä oppiminen.

Työmuodot: harjoitteet, parityöskentely, esityslaboratorio, palaute tehdyistä töistä.

Työpaja toteutetaan Pikseliähky festivaalin ja Stadian esittävän taiteen koulutusohjelman yhteistyönä.

Aikataulu:

* pe 31.3. klo 10 @ Kiasman seminaarihuone

VJ-yhteistyö alkaa Pikseliähkyssä, kun VJ:t ja teatteriopiskelijat tapaavat ensimmäistä kertaa. tapaamisessa alustetaan tulevaa yhteistyötä ja esitellään viikonlopun festivaaliohjelman kiinnostavat esitykset työpajan kannalta.

* ke 5.4. - to 6.4. klo 9-16 @ Stadia, Hämeentie 161

* ti 11.4. - to 13.4. klo 9 - 16 @ Stadia, Hämeentie 161

Ilmoittautuminen:

Kurssilla on tilaa 10 VJ:lle. Osallistujat valitaan kiinnostuksen ja aikaisemman kokemuksen perusteella.

Lähetä seuraavat tiedot to 16.3.2006 mennessä osoitteeseen >> theater-vjs@pixelache.ac

  • 1) yhteystietosi (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

  • 2) cv

  • 3) mitä työkaluja käytät videon tuottamiseen?

  • 4) miksi olet kiinnostunut osallistumaan työpajaan?Lisätietoja:

Riku Saastamoinen - riku.saastamoinen [[at]]stadia.fi
Jenni Valorinta - jen [[at]]amfibio.org

Riku Saastamoinen on teatteriohjaaja, joka opettaa Stadian esittävän taiteen koulutusohjelmassa. Riku on kiinnostunut erilaisten audiovisuaalisten kerrontatapojen käytöstä osana esitystä.

Jenni Valorinta on videotaiteilija, joka toimii parhaillaan Nokian lumilautailukiertueen VJ:nä. Jenni on kiinnostunut siitä, miten videon avulla luodaan erilaisia tila- ja tunnelmakokonaisuuksia.