Info

Pikseliähky (Pixelache)

Pikseliähky on kokeellisen taiteen, muotoilun, tutkimuksen ja aktivismin monialafoorumi Helsingissä. Tuottoa tavoittelemattoman Piknik Frequency ry:n vuodesta 2002 asti järjestämä Pikseliähky koostuu vuosittain Helsingissä järjestettävän Pikseliähky-festivaalin lisäksi kokeellisista tiedettä ja taidetta sekoittavista teknologiatuotannoista, Pixelversity-koulutusohjelmasta ja muista tapahtumista.

Suurennuslasimme alla ovat eteenkin kokeellinen vuorovaikutus ja yhteydenpito, kokeelinen elektroniikka, uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö, biotaiteet ja tiedetaide, organisoituminen ja verkostoituminen ruohonjuuritasolla, median ja teknologian politiikka sekä talous, vaihtoehtoiset talouskulttuurit, VJ-kulttuuri sekä audiovisuaaliset esitykset, medianlukutaito ja polttavat ympäristöasiat. Pikseliähky-kokonaisuus on käytännössä usean eri alan keskittymä, jossa jaetaan yhteisiä haasteita ja tavoitteita. Lisäksi panostamme säännölliseen kanssakäymiseen sekä keskittymämme sisällä että muiden organisaatioiden ja instituutioiden kanssa, joko festivaalimme tai muiden projektien kautta.

Pikseliähky-festivaalia (Pixelache Helsinki Festival) on järjestetty yli kymmen vuoden ajan, vuodesta 2002 asti. Festivaalia pidetään kansainvälisellä tasolla hyvin ammattimaisesti järjestettynä tapahtumana, joka elää ja kehittyy jatkuvasti sekä sisällöltään että tunnelmaltaan. Kyseessä on suurin pohjoismainen elektronisen taiteen festivaali, ja olemme osa kansainvälistä “avoimen lähdekoodin kulttuuriin” keskittyvää festivaaliverkostoa. Vuonna 2012 organisaatiomme sai taiteen valtionpalkinnon tunnustukseksi siitä, miten Pikseliähky on “kasvanut pienestä tapahtumasta merkittäväksi kansainväliseksi festivaalisarjaksi ja yhteistyöverkostoksi.” Pikseliähky on festivaalina siis virallisesti “aina eturintamassa, tuoreena ja ajassa liikkuviin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin reagoiva tapahtuma.” Lisäksi kiitosta saivat Pikseliähkyn muut aktiviteetit, eteenkin Pixelversity sen kasvavan suosin myötä.

Työpajat, talkoohenki, tee-se-itse-meininki ja muu yhteisötoiminta ovat aina olleet olennainen osa Pikseliähkyä. Itse festivaalitapahtuma ei kuitenkaan enää ole ainoa paikka oppia, opettaa, jakaa ja kehittyä yhdessä. Myös festivaaliviikon ulkopuolella on järjestetty opetustapahtumia jo vuodesta 2006. Kokonaisuuden vapaamuotoinen ja tarpeisiin mukautuva opetusohjelma sai vuonna 2008 nimen Pixelversity. Pyrimme tukemaan alueellisia toimijoita ruohonjuuritasolla opettamalla yllä mainittujen alojen aiheita käytännössä – oppimalla muilta ja tekemällä yhdessä. Luvassa on muuttuva luettelo esitelmiä, työpajoja, leirejä, tutkimusmatkoja ja muita tapahtumia. Jotkut kävijät jakavat ja tukevat jotain jo käynnissä olevaa paikallista toimintaa, kun toiset puolestaan hyötyvät tapahtuman satunnaisesta tarjonnasta ja Helsingissä vierailevista erikoisosaajista, tai perinteisen tapahtuma-alueen ulkopuolella järjestettävästä tukitoiminnasta. Lähestymistapamme on erinomainen mm. kokeellisen elektroniikan, AV-kulttuurin, avoimen lähdekoodin ja biologisen taiteen aloille. Pixelversity pyrkii siltaamaan eri alan toimijoiden, kulttuuriorganisaatioisen ja voittoa tavoittelemattomien sekä suurempien instituutioiden välisiä eroja, ja toimimaan samalla Helsingin ulkopuolelle ulottuvana esimerkkiohjelmana. Eri aktiviteettien välisiä suhteita pyritään pohtimaan siten, että ne saataisiin kehittymään yhdessä, luoden yhtenäisen tietotaidon kokonaisuuden Pikseliähkyn tulevia tapahtumia varten.

Pikseliähky on kehitellyt myös taitelijaresidenssejä ajavan ohjelman, joka on jatkunut vuodesta 2004. Viime vuonna käynnistimme myös Pikseliähkyn mikro-residenssit, eli tiloja tiedon jakamiseen arkikielellä ja innoittamaan media-alan taitaielijoita ja Pikseliähkyn aktiiveja.

Pikseliähkyn aloitteesta on syntynyt kansainvälinen festivaalien verkosto, Pixelache Network, johon kuuluvat tällä Pixelvärk (Tukholma), Piksel (Bergen), Pikslaverk (Reykjavik), Mal au Pixel (Pariisi), Electropixel (Nantes), Pixel Libre (Montreal, Canada) Pixelazo (Santa Marta, Kolumbia) ja Afropixel (Dakar, Senegal). Lisätietoja osoitteessa network.pixelache.ac.

Aikaisempien vuosien festivaaleista löytyy tietoa osoitteesta wiki.pixelache.ac/archive.