Tilallisen ja tapahtumallisen mediataiteen dokumentointi -seminaari

'Tilallisen ja tapahtumallisen mediataiteen dokumentointi' -seminaari käsittelee erityisesti tapahtumallisten, tilallisten (installaatio), paikkasidonnaisten, interaktiivisten, osallistavien ja/tai generatiivisten mediataideteosten dokumentointia. Tällaisista teoksista ja prosesseista usein ainoa ja tärkein osa, jonka voi pitkäaikaisesti säilyttää ja digitaalisesti arkistoida, on sen dokumentaatio.  Tällöin dokumentaation ja metatiedon laatu vaikuttavat keskeisesti siihen, mitä kyseisestä teoksesta välittyy tuleville sukupolville.

Hyvä ja tarkoituksenmukainen dokumentaatio auttaa taiteilijoita portfolion rakentamisessa ja omassa tiedottamisessa. Myös museot ja muut taiteenostajat ovat heränneet hyvän dokumentoinnin tarpeellisuuteen.

Taiteilijoille, opiskelijoille ja muille alan toimijoille suunnattu seminaari tuo yhteen parhaita käytäntöjä eri tyyppisten mediateosten dokumentoinnissa: miten teokset ja tapahtumat tulisi tallentaa ja toimittaa, ja mitä metadataa teoksista tulisi tarjota. Tapahtumassa käydään myös läpi mahdollisuuksia saada teosten dokumentaatio jonkun valtiollisen muistiorganisaation kokoelmiin.

Seminaarin puhujina toimivat mediataiteen dokumentaatiota pitkään harjoittaneet asiantuntijat. Seminaarin jälkeen verkossa julkaistaan käytännönläheinen ohjeistus erityyppisten mediateosten laadukkaasta dokumentoinnista.  Kaikille avoimesta ohjeistuksesta tiedotetaan  mm. Suomen Mediataideverkoston jäsenjärjestöjen kautta alan taiteilijoille ja koulutuslaitoksille.

Seminaarin järjestää Pixelache yhteistyössä m-cultin kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja AV-Arkin koordinoimaa 'Strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnille' -hanketta.

Tapahtuma on ilmainen, mutta paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu seminaariin tästä >> 


Aikataulu

10.00-10.15     Kahvitarjoilu ja verkostoituminen

10.15-10.45     Tervetuloa seminaariin – Petri Ruikka

Projektin 'Strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnille” esittely sekä tulevaisuuden mahdollisuudet tallettaa mediataidetta – Kati Åberg

10.45-11.15     Valokuvauksesta – Antti Ahonen

11.15-11.45     Liikkuvan kuvan tekniikoista – Ville Hyvönen

11.45-12.00    Kysymyksiä Katille, Antille ja Villelle

(Moderaattori Petri Ruikka / Pikseliähky)

12.00-13.00     Lounas

13.00-13.20     Mediataiteen tallentamisesta Suomessa - Perttu Rastas

13.20-13.40     Dokumentaation toimittamisesta - Maria Candia ja Kalle Kuisma

13.40-14.10     Metadata - Minna Tarkka

14.10-14.30     Archiving and storytelling / Andrew Paterson (Presentation in English)

14.30-15.00     Kysymyksiä Pertulle, Marialle, Minnalle ja Andrewille

(Moderaattori Minna Tarkka / m-cult)


Esittelyt

Antti Ahonen on taustaltaan kuvataitelija, mutta työskentelee laajasti  erilaisten poikkitaiteellisten projektien parissa. Pixelachessa Antti on ollut mukana alusta asti ja toiminut vuosien varrella osallistuvana taiteilijana, ohjelmasuunnittelijana ja erityisesti dokumentoinut Pixelachen toimintaa valtavan määrän. Valokuvaajana Antti on dokumentoinut laajasti myös muita erityyppisiä taidetapahtumia.

Vuosien varrella Antille on kertynyt yksityishenkilöksi varsin mittava arkisto ylläpidettäväksi. Puheenvuorossaan hän käsittelee sitä ongelmakenttää, johon on törmännyt mediataiteen valokuvadokumentoinnin ja arkistoinnin saralla, sekä asettaa toimintaansa laajempaan kulttuuriseen kontekstiin.

Maria Candia on toiminut mediataidetta esittelevien netti- ja videosisältöjen toimittajana m-cultissa vuodesta 2003 (mm. ISEA2004-symposiumin taiteilijaesittelyt, mediataiteen tietopalvelu). Yhdessä Kalle Kuisman kanssa hän on toimittanut Kuukauden mediataiteilija -ohjelmasarjaa sekä useita tapahtumadokumentaatioita, joissa hänen vastuualueenaan on ollut taiteilijahaastattelut ja editointi.

Taiteilijana Maria Candia tunnetaan science fiction -teoksistaan kirjailijanimellä Megatron Braineater sekä Taru N. Hohtonen -nimellä julkaistuista remix- ja musiikkivideoistaan.

Ville Hyvönen on erikoistunut viime vuosina elokuvalliseen kuvaukseen ilmasta helikoptereiden (drones) avulla. Villen tausta on audiovisuaalisessa suunnittelussa teatteriin, elokuvassa, musiikissa ja mediataiteessa. Hänellä on laaja tuntemus kamerateknologista, -tekniikasta ja kuvauskalustosta. Villellä on ollut oma tuotantoyhtiö yli 15 vuotta. Hän on ollut pitkään mukana Pikseliähkyn toiminnassa ja sen puheenjohtajana 2006 - 2013.

Kalle Kuisma on tuottanut lukuisia kokeellista taidetta ja kaupunkikulttuuria käsitteleviä video-ohjelmia. Kehittäessään m-cultin nettitv-kanava M2HZ-ohjelmistoa Kuisma on toteuttanut joukon yhteistuotantoja eri yhteisöjen kanssa (mm. Erkki Pirtolan syvähaastattelut, Kotimaan Teknokatsaus). m-cultin Kuukauden mediataitelija-ohjelmasarjan Kuisma käynnisti 2008 ja vastaa ohjelmien kuvauksesta ja  editoinnin jälkitöistä.

Taiteilijana Kuisma toimii mm. Random Doctors -VJ-ryhmässä sekä Klava-yhtyeessä. Lisäksi hän on toiminut taiteilija- ja muusikkoyhdistys Vadelma ry:n puheenjohtajana sekä käynnistänyt yhteisöllisiä kulttuurihankkeita, joihin kuuluu mm. Korppi-radio.

Andrew Gryf Paterson (SCO/FI) is an artist-organiser, cultural producer, educator and independent researcher. Specialises in developing and leading inter- and trans- disciplinary projects exploring connections between art, digital culture and science, cultural activism, ecological and sustainability movements, cultural heritage and collaborative networks.

Originally from Scotland, Andrew has been most active in the past decade in Helsinki, Finland, as well as Latvia, and the Baltic Sea region in particular. He works across the fields of media/ network/ environmental arts and activism, pursuing a participatory practice through workshops, performative events, and storytelling. What is left behind as social, digital, material and ephemeral residue of 'being t/here' has been a consistent concern. His main involvement 2011 - 2014, has been as coordinator and facilitator of the 'Pixelversity' around-the-year informal educational programme for Pixelache Helsinki.

Kati Åberg on toiminut mediataiteen tuottajana 1990-luvun puolivälistä asti ja tuottanut tapahtumia ja mediataidenäyttelyitä, kartoituksia TEM:lle ja OKM:lle sekä strategia-analyysejä taiteilijayhdistyksille. Hän on AVEKin koulutusjaoston pitkäaikainen jäsen ja vetää parhaillaan meneillään olevaa ‘Strategia mediataiteen pitkäaikaisarkisotinti- –hanketta.

Töissään Kati on kiinnostunut mediataiteen ja esittävien taiteiden yhtymäkohdasta, dokumentaarisista tarinoista ja tunteiden herättämisestä visuaalisen kerronnan keinoin. Hänen teoksissaan on niin lineaarisia, interaktiivisia ja installaatioita kuin live-projisointeja.

Perttu Rastas on suomalaisella video- ja mediataiteen kentällä yli 20 vuotta toiminut kuraattori, tuottaja ja tapahtumien organisoija sekä asiantuntija. Hän työskentelee Kansallisgallerian kuvaamon kuvaamopalvelupäällikkönä ja erikoissuunnittelijana.

Minna Tarkka on toiminut mediataiteen kentällä tuottajana, kuraattorina ja kouluttajana 1980-luvun lopulta. Hän on ollut perustamassa alan kotimaisia järjestöjä ja koulutusohjelmia sekä tuottanut useita kansainvälisiä yhteishankkeita ja tapahtumia.

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n toiminnanjohtajana hän on ollut vastaavana tuottajana mediataiteen dokumentaatiohankkeissa (mm. Rajapinnalla-dokumenttisarja, Kuukauden mediataiteilija). Tarkan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat online-arkistot ja metadatan käytännöllinen ja kokeellinen soveltaminen.